Program 2011

MOLNTJÄNSTER
 

Utveckling i molnet

Plats: Rum C2 plan 2
Datum: 2011-11-22
Tid: 15:40-17:00
Talare:  

Andreas Ehn

Wrapp
Nya förutsättningar för en startup
Andreas var teknichef för Spotify från starten 2006. I år har han varit med och startat Wrapp som gör mobila presentkort kopplade till Facebook. Förutsättningarna för att starta en teknikbaserad verksamhet har utvecklats mycket under de fem åren som skiljer bolagen åt och här får vi höra vad det innebär. Presentation: http://prezi.com/h0ek3tadjutc/wrapp-building-a-new-service-in-the-cloud-at-internetdagarna-2011/

Lukas Ducko

Scrive
Avtal och juridik i molnet
För 10 år sedan var man tveksam till om folk skulle våga handla online. Idag undrar man om man kan våga signera ett dokument elektroniskt. Gamla föreställningar vilar inte alltid på logisk grund. Lukas Duczko vänder på frågeställningen: vågar man verkligen signera ett dokument på papper? Och varför kopierar man in signaturen i en PDF egentligen? Om vidskepelse, sanning och avtalsjuridik på nätet.

Heidi Harman

GeekGirlMeetup
Från moln till moln
Hur den självorganiserade internationella konferensen och nätverket GeekGirlMeetup nyttjade cloud tjänster för att sprida sig över världen. Hur fördelarna ser ut med molnet när man jobbar distribuerat samt vilka krav det ställer på ledarskap, och hur strukturen av ledarskapet distribueras samt hur rollen förändras.
Ladda ner presentation: HeidiHarman_Utveckling_i_molnet.pdf

Per Åström

TV4
Varje resa börjar med ett litet steg
Att börja använda molntjänster är inget egensyfte. Det handlar om hur tjänsterna kan användas för att förbättra din verksamhet och öka värdet för dina användare. Med rätt användning kommer det samtidigt både öka användarnyttan och sänka dina kostnader. Och oavsett om du arbetar i en traditionell verksamhet eller startar upp något helt nytt finns det möjligheter du måste ta vara på.

Joakim Jardenberg

Mindpark
moderator
Språk: Svenska