Program 2011

     

Göran Thulin, Systems Engineer

Cisco

Har jobbar på Cisco i 12år. Senaste åren har fokus legat på säkehetslösningar inom arkitekturen "Borderless Networks".

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska