Program 2011

     

Urban Carlbäcker, GIS-konsult

Metria

Urban Carlbäcker har under många år verkat som GIS-konsult för Metria AB. Urban arbetar med utveckling, utbildning och produktion i och kring GIS-programvaror och har en gedigen kunskap kring datahantering och GIS-programvaror.

Urban arbetar både i projekt i Sverige och utomlands, där den senaste resan gick till Ghana.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska