Program 2011

TEKNIK
 

Nya tjänster med inomhuspositionering

Plats: Rum C3 plan 2
Datum: 2011-11-22
Tid: 15:40-17:00

[Presentationer på svenska]

Positioneringstjänster har slagit igenom på bred front, inte bara ur ett organisatoriskt perspektiv där geografiska informationssystem använts länge, utan även i konsumentledet ser vi hur olika former av tjänster används mer och mer.

För att få precision i en positioneringstjänst används satellitpositionering. Denna teknik fungerar endast utomhus. Utvecklingen av nästa generations tjänster sker idag med hjälp av inomhuspositionering. Här slåss några olika tekniker och funktioner om vilken teknik som ska bli standard och kunna användas för positionering inomhus i köpcentra, på idrottsarenor och mycket mycket mer.

Talare:  

Ants Maran

Qubulus
What is missing in Swedish retail LBA?
Ladda ner presentation: AntsMaran_Inomhuspositionering.pdf

Urban Carlbäcker

Metria
GIS och LBA
Mobila applikationer innebär nya användningsområden för geografisk information, men den ”nya” mobila gis- och positioneringsanvändningen innebär fortfarande god kännedom och klassisk databearbetning, för att få in kartan i den mobila applikationen.

Martin Snygg

Future Position X (FPX)
Moderator
Språk: Svenska