Program 2011

     
Future Position X (FPX)

Som ansvarig för verksamhetsområdet FPX Lab koordinerar Martin utvecklingsprojekt som syftar till att öka användningen av geografisk information inom olika branscher. Som en viktig del i klustret Future Position X har FPX Lab medverkat till uppstarten av ett 20-tal nya företag och ett 70-tal nya tjänster baserade på användning av geografisk informationshantering.

Twitter: martinsnygg
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska