Program 2011

     

Olle Findahl, Professor och forskningsledare

World Internet Institute

Olle är professor i media och kommunikationsvetenskap och forskningsledare vid World Internet Forskare. Med tidigare bakgrund inom publikmätningar av Radio och TV har Olle de senaste 10 åren forskat om hur privatpersoner använder Internet. Han har arbetat med studien Svenskarna och Internet och är författare till den årliga rapporten med samma namn.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska