Program 2011

     
Mindpark

Joakim Jardenberg är en förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Redan 1994 internetifierade Joakim mediesverige, bland annat genom att starta upp aftonbladet.se.

Idag arbetar han framför allt som rådgivare i internetfrågor med bland annat VD och ledningsgrupp för fem stora börsbolag på kundlistan. Han är också delägare i fem startups, håller presentationer, modererar och utbildar samt arbetar pro bono för ett bättre samhälle.

Twitter: jocke
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska