Darius Kazemi

Darius Kazemi är botmakare och konstnär med internet som sin huvudplattform. Han har även varit medgrundare till Feel Train, ett kreativt tech-kooperativ i Portland, Oregon. Enligt egen utsago gör han bottar, generatorer och “other weird internet stuff”. Han är bland annat känd för att ha skrivit programmet Amazon Random Shopper som varje månad skickade slumpmässigt utvalda saker från nätjätten till hans hemadress.

Talar på ...

22 Nov

Keynote-sessions


kl. 09:00 i A1
21 Nov

Creative Technology


Bots bots bots kl. 14:00 i C3