Datasäkerhet – ett område i ständig förändring

Det blir ett kärt återseende för flera besökare när vi i år igen får uppleva Mikko Hyppönen, en av världens främsta datasäkerhetsexperter och forskningschef på det finländska datasäkerhetsföretaget F-Secure. Han har skrivit om sin forskning för bland annat New York Times och Wired och sitter därtill i styrelsen för Nordic Business Forum.

För trettio år sedan släppte ett par bröder från Pakistan lös Brain, som brukar betraktas som det första viruset som flyttade ut från labbet och in i IBM:s persondatorer. Sedan dess har mycket hänt, men det finns fortfarande likheter mellan dagens datavirus och de som utvecklades för trettio år sedan.

–Om det är något jag lärt mig så är det att problem som vi trott var lösta ofta kommer tillbaka. Inom datasäkerhetsbranschen ser vi det gång på gång. Därför är det viktigt att vi försöker lära oss så mycket som möjligt av det förflutna, förklarar Mikko Hyppönen.

Du är en av de ansvariga för Malware Museum, en samling med skadlig kod, vanligtvis virus, som spreds till hemdatorer under 1980- och 90-talet. Hur kom du på den idén?

–Jag har en privat samling med skadlig kod som jag analyserade. Jag såg att Internet Archive hade ett nytt system som lät användare emulera gamla pc-system i sina webbläsare, och började fundera på om det även skulle gå att göra med virus. Jag kontaktade Jason Scott på Internet Archive. Vi provade, och det visade sig att det fungerade. Jag laddade upp en samling egendomliga gamla virus och till vår förvåning blev det omedelbart väldigt populärt. Hittills har miljoner människor besökte Malware Museum.

Du har ägnat din karriär åt att spåra skadlig kod, men utöver datasäkerhet gillar du även att samla på och restaurera gamla klassiska arkadspel och flipperspel från tidigare decennier. Finns det några likheter mellan Space Invader och virus?

–Gamla spel har inte mycket gemensamt med datasäkerhet. Det är kanske därför jag tycker att det är ett bra sätt att koppla av när jag är ledig!

Har du redan bestämt vad du ska tala om under din keynote-session på Internetdagarna i Stockholm?

–Det bästa med att föreläsa om datasäkerhet är att det är ett område under ständig förändring. Det finns alltid aktuella fall och incidenter att prata om. Därför vet jag inte riktigt vad jag ska prata om på Internetdagarna, men jag lovar att det kommer vara aktuellt!

Computer Security – Always in motion

Mikko Hypponen is the Chief Research Officer of F-Secure. He’s been with the company since 1991. Mr. Hypponen has written on his research for the New York Times, Wired and Scientific America and he appears frequently on international TV. He has lectured at the universities of Stanford and Cambridge and he has delivered the most watched computer security talk on the internet.

30 years ago, a couple of brothers from Lahore, Pakistan, released Brain, considered the first virus to move outside a lab and into IBM PCs. 

–One thing I’ve learned, is that problems we tought we have solved already often come back to bite us. We see this in computer security over and over again. That’s why it’s so important that we try to learn from the past as much as we can, says Mikko Hyppönen.

You are one of the persons responsible for the Malware Museum, a collection of malware programs, usually viruses, that were distributed in the 1980s and 1990s on home computers. How did you come up with this idea?

–I have a personal collection of old malware that I analysed. I saw Internet Archive had a new system that allowed users to emulate old PC systems in their browsers and I started wondering if that would work with old viruses too. I contacted Jason Scott at the internet archive and we tested it – and turns out it worked. I uploaded a collection of weird old viruses and – to our surprise – it became immediately very popular. Millions of people have visited the Malware Museum so far.

You have spent your career tracking malware. But apart from computer security issues, you also enjoy collecting and restoring classic arcade video games and pinball machines from past decades. Is there any similarities between Space Invader et al and viruses?

–Retro gaming doesn’t have much to do with computer security. Maybe that’s exactly the reason why I find it a good way to relax during my time off!

Have you decided yet what you will talk about during your Keynote session at The Internet Days in Stockholm?

–The best part about giving talks on computer security is that this area is moving all the time. There are always fresh cases and incidents to cover. So, I don’t know what I’ll be speaking about at The Internet Days, but I can promise it will be timely!