”Osäkerhet är det pris vi får betala för en demokrati”

Vi måste vara beredda på att regeringar gör misstag. Och vi behöver vara starka i motståndet mot intrång i privatlivet. Det var Edward Snowdens budskap när han talade via videolänk på Internetdagarna i Stockholm.

Rätten och möjligheten att avslöja oegentligheter som sker med statens goda minne är helt centralt i en demokrati. Det var budskapet från Anna Lindenfors, Amnestys svenska sektions generalsekreterare, när hon introducerade Edward Snowden som talade via videolänk på Internetdagarna.

-Avsaknaden av integritet är samtidigt närvaron av censur. När man inte kan tala ut blir man lite tystare och delar med sig mindre. Integritet främjar framsteg, påpekade Edward Snowden när han på scen blev intervjuad av Brit Stakston.

–Integritet är vad som gör dig till en individ. Det är det som gör ett samhälle fritt. Visst, det finns osäkerheter i ett öppet samhälle. Men osäkerhet är det pris vi får betala för en demokrati. Att ha meningsskiljaktigheter är inte förräderi, det är patriotiskt. Visselblåsare är demokratins beskyddare, fortsatte Edward Snowden.