Abir Shabo Pedagog, Botkyrka kommun

Abir Shabo är pedagog i Botkyrka kommun och undervisar i svenska, svenska som andraspråk samt idrott i årskurs 6-9.Talar på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Samverkan kring digitala resurser kl. 11:30 i A4

Paneldeltagare på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Nationella initiativ och verktyg kl. 15:30 i A4