Agneta Wistrand Tjänsteägare, IIS

Agneta Wistrand arbetar med medlemsutveckling i federationer på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och är tjänsteansvarig för Skolfederations operatörstjänst.

Talar på ...

21 Nov

Svenskt Federationsforum


Statusuppdatering från federationerna kl. 10:30 i C2
22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Samverkan kring digitala resurser kl. 11:30 i A4
21 Nov

Är skolan redo för molnet


Skolan och molnet kl. 15:30 i A2