Alexander Bottema Bitcoinentusiast & utvecklare

Började studera källkoden till bitcoin 2011, och har skrivit egen kod för att synkronisera med bitcoin-nätverket. Till vardags arbetar Alexander Bottema med programutveckling i kompilatorer.

Talar på ...

22 Nov

Bitcoin och Blockchain


Vad är Bitcoin och hur fungerar Blockchain? kl. 10:30 i C1
Bitcoinmässa och workshops kl. 14:00 i C1
Expertpanel 1 – Bitcoin idag och de hetaste trenderna kl. 15:30 i C1