Alf Karlsson Statssekreterare

Alf Karlsson är statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Som statssekreterare leder han arbetet närmast ministern och ansvarar för planering och samordning. Alf är från början jurist, och har ett stort intresse för digitaliseringsfrågorna. Särskilt kring struktur och utbyggnad - för att alla, såväl medborgare som företag ska kunna ta del av digitaliseringens kraft och möjligheter.

Talar på ...

21 Nov

Uppkopplat, hållbart och smart


Sakernas internet och FN:s globala mål kl. 15:30 i C4