Anna Kramers Avdelningsföreståndare, KTH

Anna Kramers är forskare och chef för Avd. för Miljöstrategisk Analys vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har mer än 20 års erfarenhet från IT- och Telecombranschen bl.a. från Ericsson och Cap Gemini. Hennes forskning är inriktad på hur digitalisering kan bidra till att uppnå klimatmål i städer. Hon är involverad i ett nytt forskningsprogram Smart Accessibility and Mobility Services (SAMS) som bland annat kommer att undersöka hur mobilitet som tjänst skulle kunna ersätta privat bilägande och även ett projekt vid Centre of Sustainable Communications, KTH som undersöker hur smarta hållbara städer initieras, planeras och styrs.

Talar på ...

21 Nov

Uppkopplat, hållbart och smart


Sakernas internet och FN:s globala mål kl. 15:30 i C4