Anne-Marie Eklund-Löwinder Säkerhetschef, IIS

Anne-Marie Eklund-Löwinder är säkerhetschef på IIS och samtidigt rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. En av få utvalda i världen att delta i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Hon är även ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens offentliga utredningar om Internet och säkerhet.

Talar på ...

21 Nov

Är skolan redo för molnet


Molnet, skolan och säkerheten kl. 14:00 i A2

Moderator för ...

21 Nov

Engaging Privacy – Näringslivet


Workshop: Hur skapar vi världens bästa integritetsmiljö inom näringslivet? kl. 14:00 i 24+25
Workshop fortsätter – förankring av resultaten och nästa steg kl. 16:00 i 24+25
22 Nov

Engaging Privacy – Offentlig sektor


Workshop: Hur skapar vi världens bästa integritetsmiljö inom offentlig sektor? kl. 14:00 i C2
Workshop fortsätter – Förankring av resultaten och nästa steg kl. 16:00 i C2