Anton Säll Utvecklingsredaktör, Metro

Anton Säll är utvecklingsredaktör på Metro och jobbar med att göra journalistik roligt.

Talar på ...

22 Nov

Baksidan av den digitala vardagen


Faktaresistens, virala sanningar och trollskola kl. 15:30 i C1