Bo Dahlbom Professor

Bo Dahlbom är professor vid IT-universitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, medlem av styrelsen för Sandvik Utbildnings AB/Göranssonska skolan, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor, senast som ledamot i regeringens Samordningsråd för smarta elnät.

Moderator för ...

21 Nov

Uppkopplat, hållbart och smart


Den uppkopplade arbetsplatsen kl. 10:30 i C4
Den smarta staden kl. 11:30 i C4
Sakernas internet och FN:s globala mål kl. 15:30 i C4