Cecilia Andersson

Cecilia Andersson är doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. I sin forskning fokuserar hon på unga i högstadieålder. Hon intresserar sig för deras teknikanvändning i vardagen med särskilt fokus på deras användning av sökmotorer och deras informationssökning. Även frågor kring källkritik i en digital kontext intresserar Cecilia Andersson.

Talar på ...

21 Nov

Är skolan redo för molnet


Skolan och molnet kl. 15:30 i A2