Christian Alfredsson IT-arkitekt, Alingsås kommun

Christian Alfredsson är IT-arkitekten som jobbar med att stötta verksamheten i Alingsås kommun och håller samtidigt ihop tekniklösningar, standard och struktur. Brinner för vackra lösningar med stor nytta. Christian har bakgrund som systemtekniker inom Alingsås kommun och är certifierad IT-arkitekt Master och CITA-F sedan några år tillbaka.

Talar på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Har vi svaren? kl. 14:00 i A4