Christina Arrhult Björk Senior Legal Advisor

Christina är jurist och delägare i CM Juridik AB. Christina har ett förflutet som bolagsjurist på bland annat Tele2. Christina sitter med i styrelsen för CSA – Cloud Security Alliance – och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet.

Talar på ...

21 Nov

Är skolan redo för molnet


Datalagring och molnet kl. 14:30 i A2