Cristina Portnoff Privacy Officer

Cristina Portnoff har en lång erfarenhet inom Telia från både försäljning och kundtjänst. De senaste två åren har hon arbetat heltid med olika projekt och aktiviteter inom Privacy och Security i i sin roll som Privacy Officer.

Talar på ...

21 Nov

Engaging Privacy – Näringslivet


Perspektiv på Engaging Privacy kl. 10:30 i 24+25