Dan Westall Utvecklare på Human Made

Dan är WordPressutvecklare på Human Made och hittas normalt i eller runt London. På sin fritid hittar man Dan när han anpassar WordPress för E-sport.

Talar på ...

22 Nov

WordCamp Stockholm 2016


Set the Controls for the Heart of the Sun! Customising WordPress for Big Media kl. 12:00 i A1