David Mothander Nordic policy counsel, Google

Med en bakgrund som jurist och med jobb på både PTS och teleoperatören Tre har David Mothander en gedigen bakgrund från att ha jobbat med regulatoriska frågor. Just nu jobbar han på Google med policyfrågor.

Talar på ...

21 Nov

Engaging Privacy – Näringslivet


Perspektiv på Engaging Privacy kl. 10:30 i 24+25