DigJourney

För 3,5 år sedan gick startskottet. Efter många år som rådgivare till företag i digitalisering kände vi att det krävdes något mer. Många hade åsikter om digitalisering. Färre bar på verkligt djupa insikter. Det ville vi ändra på. Med huvudtesen att digital mognad ökar företags konkurrenskraft och en vision om att skapa en metodik för digital transformation som alla företag oavsett storlek och bransch skulle kunna ha nytta av skred vi till verket. Tillsammans med ett 40-tal co-creators från forskning och näringsliv skapade vi den metodik vi drömde om – Digital Maturity Matrix. Det blev också en bok – Att leda digital transformation som har metodiken till grund. Intresset för boken har varit väldigt stort och den har blivit en försäljningssuccé.

Samtidigt har vi lagt grunden till ett litet bolag med stora ambitioner, DigJourney. Vi fyra som ligger bakom det förenas i att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer, organisationer och samhälle och att vi skall påverka miljontals individer och organisationers möjligheter till ett positivt och hållbart liv. Vår utgångspunkt för att lyckas med det är genom vår förståelse för digitalisering och vår orubbliga tro på det goda den för med sig.

DigJourneys kärnerbjudande är djup kunskap om digital transformation och det tar sig bland annat uttryck i rådgivning för ägare, styrelse och ledningar och kompetensutveckling i olika former. Som exempel är vi partner till Handelshögskolans Executive Education i Stockholm och i höst lanseras executiveprogrammet Att leda digital transformation. Vi har också som ambition att skapa de bästa digitala verktygen för att hjälpa ledare i transformation. Ett embryo till detta finns på https://digitaltransformation.net.