Eva Sartorius Strateg vid E-legitimationsnämnden

Eva Sartorius är civilekonom och strateg vid E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och har koordinerat projekt inom E-delegationen.

Eva Sartorius är civilekonom och strateg vid E-legitimationsnämnden. Eva har arbetat med digital utveckling i mer än 25 år och är särskilt förtjust i att försöka hitta enkla lösningar på svåra problem. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och har koordinerat projekt inom E-delegationen. Taxiförare, programmerare och författare står också med i Evas CV. Eva brinner just nu mest för individens tillgång till enkla och säkra e-legitimationer i så många tjänster som möjligt. Både i Sverige och utomlands.

Talar på ...

21 Nov

Svenskt Federationsforum


Statusuppdatering från federationerna kl. 10:30 i C2