Jan Markendahl KTH

Jan Markendahl is Associate Professor at Communication Systems and Wireless at the Royal Institute of Technology in Stockholm.

Talar på ...

21 Nov

Bredband – hur blir vi bäst i världen


Världens bästa konsumenter kl. 15:30 i 27