Joakim Jansson Författare, grundare DigJourney

Joakim Jansson är entreprenör och rådgivare med 15 års erfarenhet av digitalisering utifrån ledande befattningar inom MTG, Aller och Spray. Joakim är även upphovsman till Den Digitala Mognadsmatrisen som är en metodik för att genomföra digital transformation, och författare till boken Att leda digital transformation.

Joakim tror på det goda med digitalisering – för individer, företag och samhället i stort. Med digitalisering kommer nya möjligheter till demokratisering, utbildning, hållbarhet, välstånd och ytterst livskvalitet. Han är grundare till DigJourney som i den digitala transformationen arbetar med att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i organisationer och samhälle. Han arbetar också i ett flertal styrelser och advisory boards.

Talar på ...

21 Nov

Kickstarta er digitala transformation


Välkomna, och hur vi genomför detta tillsammans kl. 10:30 i BAR5
Vad karakteriserar bolag i tidig fas och vad är viktigt i denna fas? kl. 11:20 i BAR5

Moderator för ...

21 Nov

Kickstarta er digitala transformation


Paneldiskussion – Fem experter, fem perspektiv och massor med lärdomar om hur man lyckas med digital transformation kl. 15:30 i BAR5