Joakim Jardenberg Internetveteran, evangelist och debattör

Senior rådgivare åt väldigt stora och några mindre företag, affärsängel och global föreläsare - allt med internet som gemensam nämnare. Old timer som jobbat i branschen sedan 1993, men som fortsätter vara precis lika nyfiken och fascinerad av utvecklingen. På uppdrag av SKL arbetar Joakim Jardenberg just nu även med programmet ”LEDA för smartare välfärd”.

Talar på ...

22 Nov

Svenskarna och internet 2016


Hur svensken använder internet kl. 10:30 i C3