Johanna Karlén Projektledare, SKL

Johanna Karlén arbetar som projektledare på Sveriges kommuner och landsting (SKL) där hon fokuserar på skolans digitalisering. Hon är involverad i såväl konkreta verktyg (LIKA-verktyget) som i förändringsledningsarbete, vägledningar och olika stöd för att öka beställarkompetensen. Johanna har en bakgrund som lärare och IKT-samordnare.

Talar på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Nationella initiativ och verktyg kl. 15:30 i A4

Paneldeltagare på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Nationella initiativ och verktyg kl. 15:30 i A4