Johanna Mannung Säkerhetsarkitekt, Polismyndigheten

Johanna Mannung är civilingenjör från KTH. Idag är hon säkerhetsarkitekt på Polismyndigheten och driver just nu arbetet med att få igång Polismyndighetens första federationer. Tidigare har hon arbetat med katalogtjänster och identitetshantering inom KTH och som konsult åt Försvarsmakten, samt forskat på säkerhet i peer-to-peer-system.

Talar på ...

21 Nov

Svenskt Federationsforum


Inblick i två sektorers arbete med federationer kl. 14:00 i C2