Johnny Lindqvist Kommunikationschef

Gillar sci-fi, synth och internet. Jobbat med ungdomskommunikation på bland annat DIST, SurfaLugnt. Tog en sväng i mediabranschen som CD på MEC. Idag kommunikationschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Talar på ...

22 Nov

Baksidan av den digitala vardagen


Näthat – myt eller verklighet kl. 10:30 i A2