Kristian Sandström Forskare, SICS Swedish ICT

Kristian Sandström är forskare med fokus på industriell programvara, specifikt sakernas internet för industriella system, på SICS Swedish ICT. Han har arbetat med programvara för industriprodukter i mer än 20 år i olika positioner, som forskare, projektledare, linjechef och teknisk ledare. Kristian har erfarenhet från små nystartade teknikbolag, företag för industriella programvaruplattformar och stora globala industrier.

Talar på ...

21 Nov

Uppkopplat, hållbart och smart


Den smarta staden kl. 11:30 i C4