Kristina Rudolfson IT-strateg, Essunga kommun

Kristina Rudolfson är IT-strateg i Essunga kommun och aktiv i Göliska IT som består av Lidköping, Skara, Götene, Essunga och Grästorps kommun. Hon är även aktiv i SIKT-nätverket, som är en organisation för Skaraborgs IKT-ansvariga.


Talar på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Samverkan kring digitala resurser kl. 11:30 i A4

Paneldeltagare på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Nationella initiativ och verktyg kl. 15:30 i A4