Lars Lundgren

Active in ISOC Sweden chapter as advisor and as coordinator for Internetdagarna. Worked at Ericsson with network research.

Moderator för ...

21 Nov

Engaging Privacy – Näringslivet


Workshop: Hur skapar vi världens bästa integritetsmiljö inom näringslivet? kl. 14:00 i 24+25
Workshop fortsätter – förankring av resultaten och nästa steg kl. 16:00 i 24+25
22 Nov

Engaging Privacy – Offentlig sektor


Workshop: Hur skapar vi världens bästa integritetsmiljö inom offentlig sektor? kl. 14:00 i C2
Workshop fortsätter – Förankring av resultaten och nästa steg kl. 16:00 i C2