Leif Johansson SUNET

Leif Johansson arbetar på dagarna för SUNET (Sveriges Universitetsnät) med frågor som rör teknisk strategi, digital identitet och affärsutveckling. Övrig tid är Leif aktiv inom organisationer som IETF & Kantara Initiative. Leif är bl.a. ordförande för Assurance Review Board inom Kantara samt ordförande för SCIM- och ABFAB-arbetsgrupperna i IETF.

Leif Johansson’s dayjob is spent working on identity management, strategy and business development for SUNET and various identity federations including SWAMID.se. Leif is actively engaged in several organizations that work for the good of the Internet including IETF and the Kantara Initiative. Leif chairs several IETF working groups including SCIM, UTA and TOKENBIND. He serves on the board of directors for Netnod.se – the operator of i-root and the leading IX in northern Europe. Leif also works with the cryptech.is project – adding trust to core internet infrastructure through the use of hardware cryptography.

Talar på ...

21 Nov

Svenskt Federationsforum


Statusuppdatering från federationerna kl. 10:30 i C2