Linda Nordgren Kommunikatör

Linda Nordgren är ansvarig för den strategiska planeringen och utvecklingen av Malmö stads kriskommunikationsarbete och går i krishändelser in som funktionsansvarig för kriskommunikationsfunktionen i den centrala krisledningen. Hon har erfarenhet av att leda, driva och planera kommunikationsarbete i hårt pressade situationer.

Linda är även social media master inom Malmö stad och arbetar med den strategiska utvecklingen av kommunens samlade närvaro i sociala medier, samt är huvudredaktör för kommunens huvudkonton i sociala medier.

Paneldeltagare på ...

22 Nov

Baksidan av den digitala vardagen


När det krisar på nätet är det fara och färde kl. 14:00 i A2