Maria Nyrén Ivarsson Senior Legal Advisor

Maria Nyrén Ivarsson är jurist och delägare i CM Juridik AB. Maria har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som affärsjurist, bl.a. hos Transcom CMS. Maria var med och startade Forum för Dataskydd och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet.

Talar på ...

21 Nov

Är skolan redo för molnet


Datalagring och molnet kl. 14:30 i A2