Marie Andervin Rådgivare och författare inom digital transformation

Marie Andervin är entreprenör, rådgivare, författare och utbildare inom digital marknadskommunikation och digital transformation. Hon är även upphovskvinna till Den Digitala Mognadsmatrisen som är en metodik för att genomföra digital transformation, och författare till boken Att leda digital transformation.

Hon är en metodisk och reflektiv strateg som laddar individer och organisationer med digital kompetens. Hon menar att svenska bolag behöver höja kunskapsnivån om digitaliseringens affärsmöjligheter för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Hennes uppgift är att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer, i organisationer och samhälle tillsammans med kollegorna i DigJourney.

Talar på ...

21 Nov

Kickstarta er digitala transformation


Välkomna, och hur vi genomför detta tillsammans kl. 10:30 i BAR5
100 smarta tips på hur du leder digital transformation i tidig fas kl. 16:25 i BAR5