Marie Spetz Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om det. Hon har varit involverad i de flesta nationella satsningar som gjorts kring IT i skolan och har varit verksam både i kommunala och privata verksamheter. Marie är också författare till boken ”Lyckas med lärplattformen”. Under de senaste två åren har Marie bl.a. projektlett implementeringen av Helsingborgs Skolportal som är den skolfedererade ingång som används för att nå förskolornas och skolornas IT-system.

Moderator för ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Strategier för nationella och lokala insatser kl. 10:30 i A4