Mats Henricson Datakonsult

Programmerare, främst i Java/Scala, även intresserad av NoSQL-databaser och teknikscouting. Ordförande i Svenska Bitcoinföreningen.

Talar på ...

22 Nov

Bitcoin och Blockchain


Bitcoinmässa och workshops kl. 14:00 i C1
Expertpanel 1 – Bitcoin idag och de hetaste trenderna kl. 15:30 i C1