Mats Östling IT-strateg/utvecklingskonsult

Mats Östling har de senaste 20 åren arbetat med olika perspektiv på digitaliseringen inom förskola och skola. Som IT-strateg på Sveriges kommuner och landsting (SKL), på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och som fristående konsult har Mats lång erfarenhet av de frågor och möjligheter som digitaliseringen innebär – att överbrygga de klyftor och motsättningar som ibland finns mellan teknik och pedagogisk praktik har varit ett återkommande tema. Mats var också en av initiativtagarna till arbetet med Skolfederation.

Talar på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Samverkan kring digitala resurser kl. 11:30 i A4

Moderator för ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Nationella initiativ och verktyg kl. 15:30 i A4