Olle E. Johansson

Olle har jobbat med IP-nätverk i över 25 år, dom sista tio åren med fokus på IP-telefoni och realtidskommunikation. Han är en frekvent anlitad talare på konferenser världen över och håller kurser i många ämnen. Olle leder också projektet #MeraKrypto för ISOC-SE, SNUS, Sunet och DFRI.

Olle är senior technichal advisor på iCentrex AB, co-chair för SIP Forums IPv6-grupp, konsult i egen verksamhet – Edvina AB – och styrelsemedlen i TU-stiftelsen. Han är också aktiv i IETF, SNUS och ISOC.

Moderator för ...

22 Nov

Håll kontakten!


IPv6 kl. 10:30 i 24+25