Pål Axelsson Swamid

Pål Axelsson arbetar med den akademiska federationen SWAMID med främst policyfrågor men anordnar även workshops och webinarer runt federationen.

Talar på ...

21 Nov

Svenskt Federationsforum


Tillit i federationer kl. 15:30 i C2