Pamela Davidsson Statistikchef på IIS

Pamela Davidsson är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar bland annat för studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.

Talar på ...

22 Nov

Svenskarna och internet 2016


Hur svensken använder internet kl. 10:30 i C3
Media, medier och internet kl. 15:30 i C3
21 Nov

Är skolan redo för molnet


Molnet, är det internet? kl. 11:30 i A2