Per Bjälnes IoT & BIM Strateg, Tyréns AB

Per Bjälnes arbetar på Tyréns som IoT och BIM-strateg med verktyg och metoder för överlämnandet och användning av information från byggnader och infrastruktur. Informationen skapas under konstruktions- och byggfasen eller i efterhand från gamla byggnader.

Talar på ...

21 Nov

Uppkopplat, hållbart och smart


Den uppkopplade arbetsplatsen kl. 10:30 i C4