Peter Karlberg Undervisningsråd, Skolverket

Peter arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

Talar på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Strategier för nationella och lokala insatser kl. 10:30 i A4
Sammanfattning och avslutning kl. 16:30 i A4