Sara Andersson Ställföreträdande generaldirektör PTS

Sara är ställföreträdande generaldirektör på Post- och Telestyrelsen (PTS). Hon är utbildad jurist och har arbetat med bland annat konkurrens- och konsumentfrågor på PTS sedan 2001.

Talar på ...

21 Nov

Bredband – hur blir vi bäst i världen


Mobilt bredband kl. 14:00 i 27