Shahyan Khan Partner - Transformation & Governance

Shahyan Khan är rådgivare inom digital transformation för investmentbanken Pink Mango Capital Partners. Han sitter därtill som expertrådgivare och ledamot i regeringens Digitaliseringskommission, och har bakgrund från Stockholms Universitet samt Harvard University inom internationell ekonomi & politik, ledarskap och digitalisering. Shahyan har även författat Sveriges första akademiska skrift om digitalisering och dess effekter på ledarskap."

Paneldeltagare på ...

21 Nov

Kickstarta er digitala transformation


Paneldiskussion – Fem experter, fem perspektiv och massor med lärdomar om hur man lyckas med digital transformation kl. 15:30 i BAR5