Staffan Hagnell Forsknings- och utvecklingschef, IIS

Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för IIS och ägnar sig för stunden åt att etablera identitets- och behörighetsfederationer.

Staffan har en bakgrund som nätverkskonsult och har även lett verksamheten i flera utbildningsföretag. Han är civilingenjör i teknisk fysik och har en kandidatexamen i företagsekonomi.

Talar på ...

21 Nov

Svenskt Federationsforum


Tillit i federationer kl. 15:30 i C2
Frågor av gemensamt intresse kl. 16:30 i C2

Moderator för ...

21 Nov

Svenskt Federationsforum


Statusuppdatering från federationerna kl. 10:30 i C2